• Hotline: 0215 3 835 666 - Hỗ trợ kỹ thuật: 0215 6 250 662

Đánh giá chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên

DANH MỤC HUYỆN THỊ QUẢN LÝ
Địa bàn :
STTHuyện, thịNgười đứng đầuTài khoảnThông tin liên hệMô tả
1 Huyện Tủa Chùa Chủ tịch Huyện tuachua 0125 x xxx xxx
2 Huyện Điện Biên hdienbien
3 Huyện Điện Biên Đông dienbiendong 0125 x xxx xxx
4 Huyện Mường lay muonglay
5 Huyện Mường Chà muongcha
6 Huyện Mường Nhé muongnhe
7 Huyện Tuần Giáo tuangiao
8 Huyện Nậm Pồ nampo
9 Huyện Mường Ảng muongang
10 Thành phố Điện Biên Phủ tpdbp